The journey into Marketing Automation and performance marketing

Datanyttjande för att nå full effekt i kundkommunikation

Jonathan Bean

Global marketing, Mynewsdesk

I rollen som Chief Marketing Officer leder Jonathan arbetet kring marknadsföring och tillväxt på Mynewsdesk. Han är en ledande talare inom innovation, teknik och det förändrande medielandskapet. Han var tidigare Chief Operating Officer under Mynewsdesks snabba tillväxtresa.

Jonathan Bean kommer att tala på ReachOut’17: nordens största Marketing Automation-event.

Årets tema för eventet är “Från Marketing Automation till Marketing Operation”. Eventet kommer fokusera på hur man kan arbeta med Marketing Automation för att få ut så mycket som möjligt ur det, och visa på att Marketing Automation är mycket mer än ett system – det är ett arbetssätt.

Jonathan Bean delar med sig av MyNewsdesks långa erfarenhet av Marketing Automation och insikterna om värdet av smart datanyttjande för att nå full effekt i kundkommunikationen.

Med case och goda exempel visa Jonathan på kraften i att analysera och aktivt använda sin data – men Jonathan pekar även på hur viktig medarbetarens roll för att i slutänden lyckas skapa en effektiv, datadriven och kundanpassad kommunikation.

Vilka är fallgroparna när datamängderna ökar, när tekniken öppnar allt fler möjligheter och var finns fortfarande potential för utveckling mot stark, datadriven Marketing Operations?

Kom och lyssna på Jonathan Bean för att få svar på frågan!

Anmäl dig nu