Mätbarhet:

Nyckeln för en lyckad
SMarketing Strategi

Plats: Epicenter, Stockholm
Datum: 20:e mars
Tid: 8:00 – 10:00 (Frukost: 8:00-8:30)

> Så identifierar du rätt mätetal och KPI:er
> Därför är tydliga mål avgörande för framgång
> Hur du kopplar aktiviteter till affärsresultat

Vi har idag tillgång till verktyg och data som hjälper oss att mäta och optimera vårt arbete på sätt som vi tidigare bara kunde drömma om.

Men frågan som återstår är: Vad ska man mäta och hur?

Målet är att kunna koppla våra insatser till ekonomiska resultat, och i slutändan kunna bidra till att nå företagets övergripande affärsmål. Med förståelse för vilka aktiviteter som påverkar affärsmålen kan vi sätta upp tydliga mål och mätetal för att kunna göra mer av det som fungerar och mindre av det som inte gör det.

Anmäl dig nedan

Agenda

8.00 – 8:30
Frukost & Mingel

8:30 – 9:30

Klas Bernehjält – Senior Strateg – Leadfront
Mätbarhet: Nyckeln för en lyckad SMarketing Strategi

9.30 – 10:00  – Mingel

Stanna kvar och passa på att ställa dina frågor och diskutera ämnet

Varmt välkommen!