Smart sälj- och marknadsintegration

Därför vinner sälj- och marknadsintegration

Henrik Larsson

Strategisk rådgivare, Prosales

Henrik har bedrivit trendanalyser, forskning och studier om framgångsrik B2B-försäljning sedan slutet av 1990-talet. Den gemensamma nämnaren har varit hur man organiserar och leder försäljningen på ett effektivt sätt.

Henrik Larsson kommer att tala på ReachOut’17: nordens största Marketing Automation-event.

Årets tema för eventet är “Från Marketing Automation till Marketing Operation”. ReachOut’17 kommer att fokusera på hur man kan arbeta med marketing automation för att få ut så mycket som möjligt ur det, och visa på att Marketing Automation är mycket mer än ett system – det är ett arbetssätt.

Vilka är drivkrafterna och trenderna bakom Markering Automation och sälj-marknadsintegration?

Vilka trender driver utvecklingen mot sälj- och marknadsintegration och varför ska vi överhuvudtaget jobba med Marketing Automation?

Vilka möjligheter skapar tekniken och vilka möjligheter skapar den nya teknikens kapacitet att hantera data, som hävstång i marknadskommunikationen?

Lyssna till Henrik insiktsfulla analys och trendspaning om teknikutvecklingen och hur den påverkar behovet av organisatoriskt nytänkande.

Anmäl dig nu