Marketing Automation Specialist

”Sofia drivs av att jobba mot högt uppsatta mål och att hjälpa kunden mot en datadriven framtid”