januari 2020

Email checklist

Av |2020-01-20T14:57:34+02:00januari 10th, 2020|Blogg, Juridik, Marketing-Automation|

Checklista inför utskick klicka inte på  "Skicka"-knappen, än... Har du varit med om att ett email som du har lagt massor av tid och kärlek på går fel? Länkar som inte funkar, bilder som inte laddas upp eller en saknad ämnesrad är några exemplar på de vanligaste felen som kan ske vid ett emailutskick. Gå igenom denna lista varje gång innan du klickar på "skicka"-knappen så slipper du stressen av ett felaktigt utskick. - Kontrollera stavningar. Att först skriva innehållet i ett dokument gör det enklare att kolla stavningar och minskar risken för stavfel. - Synka text från HTML. Finns en text version kopplat till ditt HTML mail? Ibland måste du uppdatera denna text separat och det är något man lätt kan glömma! - Lägg till [...]

Kommande förändring av cookiehantering i chrome

Av |2020-03-31T15:45:35+02:00januari 7th, 2020|Blogg, Juridik, Marketing-Automation|

Kommande förändring av cookiehantering i Chrome Om e-Privacy Directive (EPD) som bland annat hanterar cookies... För oss som lever online pågår det stora förändringar som i grunden förändrar hur saker fungerar, hur hemsidor kan anpassas, kommunikation personaliseras och webb-beteenden analyseras. GDPR var en försmak och handlar om hur information insamlas, lagras och hanteras. I närtid (fortfarande oklart när) kommer de gällande EU reglerna e-Privacy Directive (EPD) som bland annat hanterar cookies att uppdateras och uppgraderas till e-Privacy Regulation (EPR). Den förändring som ligger närmast i tiden kommer redan i februari 2020 då Chrome är den första browsern att förändra hanteringen av "SameSite cookies". Bakgrunden är att man försöker minska risken för falska förfrågningar mellan Siter eller cross-site request forgery (CSRF). Chrome status förklarar SameSite det såhär: [...]

april 2018

Privacy Policy

Av |2019-05-08T13:15:42+02:00april 18th, 2018|Policy|

Privacy policy Vi värnar om din integritet och har som mål att vara så transparenta som möjligt gällande vår hantering av personuppgifter. Vi hoppas att nedan information hjälper till att tydliggöra de viktigaste begreppen och hur dessa kan vara relevanta för dig. Dina rättigheter: Hos oss kan du, i enlighet med senaste lagstiftning och GDPR-direktivet, utnyttja din rätt att: Bli informerad om vad vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte, och hur vi hanterar dem Bli bortglömd, dvs. raderas helt och hållet från vår databas Korrigera de uppgifter vi har om dig, i det fallet de skulle vara felaktiga Begära ut den informationen vi har om dig, för egen kännedom, eller för att använda den gentemot en annan tjänsteleverantör Cookies: Vad [...]