januari 2020

Email checklist

Av |2020-01-20T14:57:34+02:00januari 10th, 2020|Blogg, Juridik, Marketing-Automation|

Checklista inför utskick klicka inte på  "Skicka"-knappen, än... Har du varit med om att ett email som du har lagt massor av tid och kärlek på går fel? Länkar som inte funkar, bilder som inte laddas upp eller en saknad ämnesrad är några exemplar på de vanligaste felen som kan ske vid ett emailutskick. Gå igenom denna lista varje gång innan du klickar på "skicka"-knappen så slipper du stressen av ett felaktigt utskick. - Kontrollera stavningar. Att först skriva innehållet i ett dokument gör det enklare att kolla stavningar och minskar risken för stavfel. - Synka text från HTML. Finns en text version kopplat till ditt HTML mail? Ibland måste du uppdatera denna text separat och det är något man lätt kan glömma! - Lägg till [...]

Kommande förändring av cookiehantering i chrome

Av |2020-03-31T15:45:35+02:00januari 7th, 2020|Blogg, Juridik, Marketing-Automation|

Kommande förändring av cookiehantering i Chrome Om e-Privacy Directive (EPD) som bland annat hanterar cookies... För oss som lever online pågår det stora förändringar som i grunden förändrar hur saker fungerar, hur hemsidor kan anpassas, kommunikation personaliseras och webb-beteenden analyseras. GDPR var en försmak och handlar om hur information insamlas, lagras och hanteras. I närtid (fortfarande oklart när) kommer de gällande EU reglerna e-Privacy Directive (EPD) som bland annat hanterar cookies att uppdateras och uppgraderas till e-Privacy Regulation (EPR). Den förändring som ligger närmast i tiden kommer redan i februari 2020 då Chrome är den första browsern att förändra hanteringen av "SameSite cookies". Bakgrunden är att man försöker minska risken för falska förfrågningar mellan Siter eller cross-site request forgery (CSRF). Chrome status förklarar SameSite det såhär: [...]