Privacy Policy

Av |2019-05-08T13:15:42+02:00april 18th, 2018|Policy|

Privacy policy Vi värnar om din integritet och har som mål att vara så transparenta som möjligt gällande vår hantering av personuppgifter. Vi hoppas att nedan information hjälper till att tydliggöra de viktigaste begreppen och hur dessa kan vara relevanta för dig. Dina rättigheter: Hos oss kan du, i enlighet med senaste lagstiftning och GDPR-direktivet, utnyttja din rätt att: Bli informerad om vad vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte, och hur vi hanterar dem Bli bortglömd, dvs. raderas helt och hållet från vår databas Korrigera de uppgifter vi har om dig, i det fallet de skulle vara felaktiga Begära ut den informationen vi har om dig, för egen kännedom, eller för att använda den gentemot en annan tjänsteleverantör Cookies: Vad [...]