maj 2019

Marketing Technology Stack

Av |2019-05-28T15:54:32+02:00maj 16th, 2019|Blogg, Marketing-Automation|

MarTech Stack Så bygger du en effektiv MarTech Stack MarTech står för Marketing Technologies och används som ett samlingsnamn för integrerade marknadsförings teknologier. Dessa förenklar och organiserar marknadsaktiviteter, samt effektiviserar data, prospekt hantering och rapportering genom leadsfunnel. Exempel på dessa system kan vara: sociala medieverktyg, Content Management System, analysverktyg, Customer Data Platform, Data Management Platform, CRM och Marketing Automation verktyg. Vilka system ska du använda? MarTech- landskapet förändras i raketfart och antalet kategorier ökar ständigt. Med så många nischade system som är utvecklade för att förenkla olika delar av sälj- och marknadsföringsarbetet, är risken stor att du samlar system efter omedelbara behov, istället för att bygga en genomtänkt stack som stödjer företagets långsiktiga mål. Därför är det viktigt att förstå vilka system du ska använda, [...]

SMarketing – Så får du sälj och marknad att jobba ihop

Av |2019-05-06T11:41:18+02:00maj 6th, 2019|Blogg, Marketing-Automation|

SMarketing Så får du sälj och marknad att jobba ihop SMarketing handlar om att få sälj och marknad att jobba tillsammans. Företag som idag har lyckats få till samarbetet mellan avdelningarna har sett tydliga förändringar, både när det gäller nya och nuvarande kunder, samt omsättning och marknads ROI. Dagens kunder har ett helt annat köpbeteende jämfört med bara några år tillbaka. Idag är ca 57% av köpresan avklarad redan innan kunden tar kontakt med en säljare. Enligt en undersökning av Gartner spår man att 85% av kundernas relation med företag, kommer att ske utan mänsklig kontakt. Det nya köpbeteendet innebär en maktförflyttning från leverantör till kund. Det är kunden som bestämmer villkoren, var de vill bli engagerade, och när. Detta innebär att företag och organisationer behöver omstruktureras. [...]

oktober 2018

5 sätt att använda Marketing Automation inom rekrytering

Av |2018-10-31T23:13:58+02:00oktober 30th, 2018|Blogg, Marketing-Automation|

Kommunikationsautomatisering 5 sätt att använda Marketing Automation inom rekrytering HR och rekrytering arbetar precis som marknadsförare med att locka till sig intressenter, skapa relationer, bygga förtroende med hjälp av personlig kommunikation och föra dialoger över tid. Så även om rekrytering och marknadsföring är två skilda saker, finns en hel del gemensamma utmaningar och möjligheter, en sådan är att arbeta med automation.Trots likheterna i de processer och utmaningar som marknad och HR har så är HR sällan ett område som diskuteras när organisationer överväger Marketing Automation. I stället hör vi associerade termer som handlar om de klassiska digitala marknadsföringstillämpningarna: engagera potentiella eller befintliga kunder i ett Business to Consumer (B2C) eller Business to Business (B2B) sammanhang via ett antal digitala kommunikationskanaler. Är inte det samma sak som HR [...]

mars 2018

3 Misstag du inte har råd med…

Av |2018-04-13T11:12:31+02:00mars 27th, 2018|Blogg, Marketing-Automation|

3 Misstag du inte har råd med… Fallgropar att undvika när du väljer ett Marketing Automation system Teknikutvecklingen inom försäljning och marknadsföring sker snabbare än någonsin! Vi har idag tillgång till verktyg och data som hjälper oss att effektivisera, mäta och optimera vårt arbete på sätt som vi tidigare bara kunde drömma om. Men den snabba utvecklingen innebär också att arbetet blir alltmer komplext och svår att behärska. Företag skriker efter system som kan förenkla det dagliga arbetet och framförallt ge dem konkurrenskraftiga fördelar. Men när det kommer till att välja rätt lösning är det många som känner sig överväldigade av den ständigt växande tech-kartan. Nya system dyker upp titt som tätt, men vilka kan skapa mervärde för just din verksamhet? Det är inte så konstigt [...]

3 Misstag du inte har råd med… (1)

Av |2018-03-29T12:36:13+02:00mars 27th, 2018|Blogg, Marketing-Automation|

3 Misstag du inte har råd med… Fallgropar att undvika när du väljer ett Marketing Automation system Teknikutvecklingen inom försäljning och marknadsföring sker snabbare än någonsin! Vi har idag tillgång till verktyg och data som hjälper oss att effektivisera, mäta och optimera vårt arbete på sätt som vi tidigare bara kunde drömma om. Men den snabba utvecklingen innebär också att arbetet blir alltmer komplext och svår att behärska. Företag skriker efter system som kan förenkla det dagliga arbetet och framförallt ge dem konkurrenskraftiga fördelar. Men när det kommer till att välja rätt lösning är det många som känner sig överväldigade av den ständigt växande tech-kartan. Nya system dyker upp titt som tätt, men vilka kan skapa mervärde för just din verksamhet? Det är inte så konstigt [...]

februari 2018

Stäng affären med Marketing Automation

Av |2018-04-30T13:53:58+02:00februari 13th, 2018|Blogg, Marketing-Automation|

Stäng Affären med Marketing Automation Marketing Automation är så mycket mer än leadsgenerering Vi på Leadfront har haft förmånen att jobba med ett brett spektrum av organisationer, verksamma inom diverse olika branscher, och vår erfarenhet är att den genomgående trenden när det gäller Marketing Automation har varit att enbart fokusera på leadsgenerering. Som det ser ut idag är det inte helt ovanligt att företag underskattar det man kan få ut av att implementera Marketing Automation även i andra processer. Istället uttnyttjar man enbart systemet för att identifiera fler hemsidebesökare som man kan skicka information till via e-post, och maximera levereransen av leads till sina säljavdelningar. Risken med ett kvantitetsfokus i leadsgenerering arbetet, är att det kan leda till lägre kvalitet och ökad administrationstid. Marketing Automation, ska i [...]

januari 2018

5 Marketing Automation trender att ha koll på under 2018

Av |2018-02-13T14:18:38+02:00januari 16th, 2018|Blogg, Marketing-Automation|

Marketing Automation trender 2018 5 Marketing Automation trender att ha koll på Det är ett nytt marketing år och vi på Leadfront börjar med att sia lite om framtiden inom Marketing Automation och flagga för fem starka trender som vi tycker att du som CMO ska ha koll på nu. Det händer mycket inom Marketing Automation med ständigt nya utvecklingar, verktyg och teknologier som öppnar upp nya möjligheter för vad vi kan åstadkomma som marknadsförare. Men vi ser framförallt fem stora trender som vi vill lyfta, och det är inom dessa områden som vi tycker att du som CMO ska lägga mest kraft för att få störst utdelning under året. 1. Artificiell Intelligens Den allt snabbare utvecklingen inom artificiell intelligens teknologier för Marketing Automation banar [...]

december 2017

GDPR och Marketing Automation – 5 fallgropar att undvika

Av |2018-02-13T14:24:44+02:00december 22nd, 2017|Blogg, Marketing-Automation|

GDPR och Marketing Automation 5 fallgropar att undvika! Det är hög till att se över din organisations GDPR-förberedelser. Marketing Automation har blivit ett naturligt verktyg för många av de mest framgångsrika marketing organisationerna, inte minst inom B2B. Men GDPR ger oss anledning att se över många av de processer som har automatiserats och identifiera riskområden där vi har hög exponering. Nästa steg är att åtgärda brister innan deadline den 25 maj 2018. Här lyfter vi fem fallgropar och hur du undviker dem. 1. Explicit samtycke för lead scoring och omvänd IP-spårning Som bekant ställer GDPR krav på explicit, eller “aktivt”, samtycke till lagring och användning av personuppgifter. Men det gäller inte bara utskick av nyhetsbrev. Två Marketing Automation huvudfunktioner som många marknadsförare och säljteam använder dagligen kommer [...]

november 2017

GDPR och Marketing Automation – så förbereder du din marknadsorganisation

Av |2018-02-13T14:23:48+02:00november 23rd, 2017|Blogg, Marketing-Automation|

GDPR och Marketing Automation så förbereder du din marknadsorganisation... GDPR ställer nya krav på insamling och hantering av personuppgifter och innebär ett nytt tankesätt kring data med kännbara konsekvenser för organisationer som inte uppfyller kraven. Som CMO gäller det att driva igenom en attitydförändring kring data som genomsyrar hela organisation. GDPR (General Data Protection Regulation, eller Allmänna dataskyddsförordningen) träder i kraft den 25 maj 2018. Direktivet innebär en skärpning av tidigare regler i Personuppgiftslagen, och på många sätt även ett helt nytt sätt att se på personuppgifter och deras användning, och relationen till tidigare kunder, leads och andra kontakter. Som CMO gäller det att förstå vad ändringarna innebär och redan nu börja ställa om din organisation till det nya tankesättet. Privacy by default Grundprincipen “Privacy by default”, [...]

oktober 2017

Marketing Automation är bara början

Av |2017-10-16T14:57:08+02:00oktober 11th, 2017|Blogg, Marketing-Automation|

Marketing Automation är bara början Replik till artikeln "Market Automation är dött" som publicerades i Resumé den 6:e oktober. I fredags (6e oktober 2017) publicerades en artikel på Resumé med rubriken “Market Automation är dött” Artikeln är minst sagt missledande om det är Marketing Automation som avses då vi bara har sett början på eran av automatiserad kommunikation i många olika former. Förra veckan (3e oktober 2017) hade vi på Leadfront ett överbokat event med fokus på Marketing Automation som hette ReachOut. Deltagarlistan bestod genomgående av åhörare på C-nivå och talarna var ledare från sälj- och marknadsavdelning på Vattenfall, Telenor, Mynewsdesk, ProSales och IBM. Deras berättelser om processutveckling och automatisering där både marknads- och säljavdelningen är inblandade talar ett annat språk. Förstärker marknadsavdelningen På den stora [...]