Våra Tjänster

Tillsammans med våra kunder etablerar vi moderna teknologier och arbetssätt inom marknadsföring och försäljning. Det gör vi genom att kombinera kompetens, effektiva processer och stödjande teknik. Vi är med och stödjer våra kunder under hela resan, från strategi och planeringsarbete till dess att de nya arbetsprocesserna och verktygen är etablerade och fungerar i det dagliga arbetet.

Digitalisering

Förmågan att förstå och kunna agera kring digital teknik och digitala beteenden är idag central då den påverkar hela verksamheten. Vi på Leadfront hjälper ditt företag att förstå vad digitalisering innebär för just din verksamhet och hur det kan skapa en positiv utveckling för ditt företag. Detta gör vi genom:

Strategisk Rådgivning

Det är inte särskilt lätt att hänga med i den tekniska utvecklingen och utbudet av leverantörer och produkter. Vi på Leadfront hjälper dig som beslutsfattare med planering och genomförande av organisationsförändringar via att ta fram databaserade beslutsunderlag. Data och fakta ger bra förutsättningar att kunna ta genomtänkta beslut, och skapar underlag för inköpsbeslut och förändringsarbete.

Kontakta oss så berättar vi mer

Projektledning

Förändringsarbete kan vara resurskrävande och ibland behövs det extern hjälp för att åstadkomma nödvändig förändringar. Vi på Leadfront har lång erfarenhet av att driva förändringsprojekt inom digitalisering och automatisering av marknadsföring och försäljning.
Vi är med och stödjer dig under hela resan, från strategi och planeringsarbete till dess att de nya arbetsprocesserna och verktygen är etablerade och fungerar i det dagliga arbetet.

Kontakta oss så berättar vi mer

Tekniska tjänster

I gränslandet mellan teknik, kommunikation och organisation krävs kunskap och förståelse för verksamheten men även teknisk kompetens för att identifiera vilka möjligheter olika systemstöd kan bidra med. Leadfronts duktiga tekniker bidrar med kompetens i implementations och integrationsprojekt.

Kontakta oss så berättar vi mer

Kompetensutveckling

Nå nya nivåer genom att öka kunskap, förståelse och förmågan att hantera ny teknik. Vi utbildar alla från ledningsgrupper till säljteam, oavsett om det gäller grundläggande eller mer avancerade nivåer inom digitalisering, Marketing Automation eller digital försäljning. Behöver ditt marknads- och säljteam utbildning i nya verktyg eller processer så kan vi med vår breda erfarenhet hjälpa dig med kompetensutveckling.

Kontakta oss så berättar vi mer

Analys

Analys och uppföljning av marknads och säljaktiviteter ställer krav på förmågan att hantera och analysera stora mängder data från många olika källor. Detaljerade analyser spelar en allt mer central roll i databaserat beslutsfattande.

Kontakta oss så berättar vi mer