Därför ska du anlita en marketing automation konsult…

Knyt ihop strategi och teknik!

Ett Marketing Automation-system är ett sofistikerat system som kräver en teknisk och strategisk plan för att tillföra värde till en organisation. Hela sälj- och marknadsarbetets effektivitet är beroende av regler och processer som kommer från marketing automation-system och crm-systemet.

En enda inställning eller förändringar kan påverka hela marknadsorganisationens arbete samt effektivitet. Det är därför det krävs ett ordentligt arbete kring strategi redan från början och därefter kontinuerligt vidareutveckling och anpassning av alla processer.

Utbildning och onboarding av både sälj och marknadsteamet i de nya processerna är avgörande för Marketing automations framgång.

Brygga mellan teknik, sälj och kommunikation

Förutom expertis från många tidigare projekt och erfarenhet kan vi som marketing automation-konsulter bidra med många saker till din organisation. Som konsulter kan vi fylla i luckor som ibland uppstår mellan sälj och marknad eller kring att förmedla tekniska behov, sådant som ofta hamnar mellan stolarna.

Agil resurshantering

Ofta kan det vara oklart kring vilket behov som kommer att finnas och där kan ni använda er av konsulter för att tillföra flexibilitet till organisationen och täcka upp som tillfälliga lösningar inom
projekt och i uppstarten av ert marketing automation-arbete.

Out of the box-thinking

Som utomstående kommer vi med ett out-of-the-box-thinking som är viktigt vid exempelvis rapportering och analys av befintliga aktiviteter. Fokuset blir då att hitta förbättringsområden och best practices och man riskerar inte att hamna i en situation där personen som satt KPI:er också förväntas rapportera på dessa.

Tillgång till Best-Practices

Med Leadfront får du inte bara kompetensen hos en konsult – då får hela företagets samlade kompetens. En gång i veckan sitter vi tillsammans för att analysera trender och optimera arbetsprocessen för att bäst lösa våra kunders utmaningar.

Kontakta oss så berättar vi mer